Experimental studies of low pressure flames doped with NO or HCI
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Margaret Simonson

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

991-327284-x

Mer information

Skapat

2017-10-06