Datorberäknad driftoptimal lastfördelning vid kraftvärmeproduktion
Licentiatavhandling, 1991

cogeneration

load management

computerized optimization

prognosis

district heating

mixed integer programming

Författare

Björn Malmström

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

991-322603-1

Mer information

Skapat

2017-10-07