Heat transfer between fluid and particles in food processing
Licentiatavhandling, 1991

heat transfer

measurements

particulate food

aseptic processing

liquids

particle motion

computer simulation

particles

highly viscous

two phase flow

Författare

Annika Åström

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

ISBN

991-297712-2

Mer information

Skapat

2017-10-07