Inverkan av hög temperatur vid tvättning av kemisk massa
Licentiatavhandling, 1991

sulfate pulp

kappa number

pulp washing

diffusion

lignin

leaching

Författare

Gunnar Eriksson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-297036-5

Mer information

Skapat

2017-10-07