Att beskriva resurshantering
Licentiatavhandling, 1991

economis

growth

ecology

rawls

environment

production

consumption

justice

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

991-293674-4

Mer information

Skapat

2017-10-08