Buckling analysis of trapezoidally corrugated panels under in-plane loading using spline finite strip method
Licentiatavhandling, 1991

longitudinal compression

patch loading

elastic buckling

spline finite strip method

geometric parameter

in-plane loading

shear loading

combined longitudinal compression and shear

loading position

Författare

Ruoshan Luo

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Stål- och träbyggnad

Ämneskategorier

Byggproduktion

ISBN

991-293340-0

Mer information

Skapat

2017-10-07