Traction control of vehicles under varying road conditions
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Kjell Melkersson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

991-324143-x

Mer information

Skapat

2017-10-07