Notchförslitning på whiskerarmerade keramiska skärvertyg
Licentiatavhandling, 1991

notch wear

wear mechanism

ceramic tool

machining

Författare

Hans-Börje Oskarson

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-637-1

Mer information

Skapat

2017-10-07