GCLA II : a definitional approach to control
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Per Kreuger

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7032-653-3

Mer information

Skapat

2017-10-07