A machine checked proof that Ackermann's function is not primitive recursive
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Nora Szasz

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7032-590-1

Mer information

Skapat

2017-10-06