A concurrent garbage collector for the (v,G)-machine
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Niklas Röjemo

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7032-591-x