An implementation of Martin-Löf's logical framework
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Lena Magnusson

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

91-7032-592-8

Mer information

Skapat

2017-10-06