Site determination of francium in ∝-iron by internal channeling
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Mats Lindroos

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-357993-7

Mer information

Skapat

2017-10-06