An approach to predetermined fibre orientation of ceramic fibre preforms
Licentiatavhandling, 1991

Författare

Hans Andersson

Institutionen för textilteknologi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

991-349016-2

Mer information

Skapat

2017-10-06