On the navigation of wheeled mobile robots
Licentiatavhandling, 1992

location measurement

AGVs

path planning

odometric error

motion control

mobile robots

path following

Författare

Ferenc Weiczer

Institutionen för produktionsteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-7032-667-3

Mer information

Skapat

2017-10-08