Electric breakdown strength of aromatic polymers
Licentiatavhandling, 1992

Författare

Peter Bjellheim

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerteknologi

ISBN

991-400837-2

Mer information

Skapat

2017-10-08