Fasgränsegenskaper i polymera legeringar
Licentiatavhandling, 1992

Författare

Elisabeth Ribarits

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

991-400447-4