Two-dimensional load-deformation relationships of arbitrarily loaded coiled springs
Licentiatavhandling, 1992

Författare

Lars Lindkvist

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

991-400134-3

Mer information

Skapat

2017-10-08