Experimental studies of industrial alkali doped catalysts: emission of excited alkali species
Licentiatavhandling, 1992

Författare

Klas Engvall

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

91-7032-671-1

Mer information

Skapat

2017-10-06