Ädelmetallkatalysatorer för förbränning av kolväten i lösningsmedelsutsläpp
Licentiatavhandling, 1992

hydrothermal treatment

bimetal

LEIS

platinum-palladium/alumina

light-off temperature

xylene oxidation

TEM/STEM/EDS

Författare

Magnus Skoglundh

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

991-361989-0

Mer information

Skapat

2017-10-08