Symmetric scanning tunneling microscopes for ultra high vacuum and very low temperatures
Licentiatavhandling, 1992

stability

scanning

single crystal

LTTM

VLTTM

tunneling microscope

UHV

dilution refrigator

piezoelectric

Författare

Per Anders Davidsson

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-361977-7

Mer information

Skapat

2017-10-07