Organic photochemistry : diabatic and adiabatic cis-trans isomerizations and energy transfer processes in compounds having two carbon-carbon double bonds
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Ingjald Anger

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

991-602080-9

Mer information

Skapat

2017-10-07