Förblandade laminära flammor: Vätgas-kolmonoxid, formalehyd och metanol studerade genom numerisk modellering
Licentiatavhandling, 1992

formaldehyde

hydrogen

premixed laminar flames

rate constants

numerical modelling

methanol

carbon monoxide

Författare

Ingrid Olsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

991-598081-7

Mer information

Skapat

2017-10-07