Studies on lignin model compounds : synthesis and reactions in acid media
Licentiatavhandling, 1992

Författare

Olov Karlsson

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

991-571510-2

Mer information

Skapat

2017-10-07