Molecular and topographic aspects of adhesion between coatings and polyolefin substrates
Licentiatavhandling, 1992

Författare

Chris Bonnerup

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerteknologi

ISBN

991-571473-4

Mer information

Skapat

2017-10-07