Talk- och mineralfiberfyllt polypropen
Licentiatavhandling, 1992

Författare

Ulf Carlund

Institutionen för polymera material

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

991-464987-4

Mer information

Skapat

2017-10-06