On synthesis in epicyclic transmission design
Licentiatavhandling, 1993

epicyclic gear train

planetary

driveline

synthesize

automatic transmission

Författare

Magnus Hylander

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

991-621781-5

Mer information

Skapat

2017-10-06