Catalytic ignition in the H2+O2 reaction on platinum
Licentiatavhandling, 1993

catalytic water formation

catalytic ignition

platinum

Författare

Mats Rinnemo

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

991-629830-0

Mer information

Skapat

2017-10-06