Transition state theory from path-integrals, application to hydrogen diffusion on Ni(100)
Licentiatavhandling, 1993

polaron

hydrogen

quantum

diffusion

monte carlo

path-integrals

Författare

Thomas R. Mattson

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-620048-3

Mer information

Skapat

2017-10-06