Subtypes in polymorphic functional languages
Licentiatavhandling, 1993

type inference

ML

subtypes

polymorphorism

functional languages

type systems

Författare

Thomas Hallgren

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7032-791-2

Mer information

Skapat

2017-10-06