Thermal and fluid-dynamic characteristics of circulating fluidized bed boilers
Licentiatavhandling, 1992

membrane wall

circulationg fluidized bed boilers

residence length

particle velocity

temperature distribution

heat transfer

Författare

Mohammad Reza Golriz

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

91-7032-777-7

Mer information

Skapat

2017-10-06