DNA-groove binding studied with polarized-light spectroscopy
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Karl Jansen

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

991-642093-9

Mer information

Skapat

2017-10-08