Structure and properties of oriented polyolefins
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Sigurdur Sigurdsson

Institutionen för polymerteknologi

Ämneskategorier

Polymerteknologi

ISBN

991-649620-x