Collective and single particle dynamics of embedded many-electron atoms
Licentiatavhandling, 1993

high-T<sub>c</sub>

collective dynamics

cluster

embedded atom

Författare

Jarek Luberek

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

991-661621-3

Mer information

Skapat

2017-10-07