Orientational dynamics of DNA
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Soffía Ósk Magnúsdóttir

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

991-660096-1

Mer information

Skapat

2017-10-07