Nonionic surfactants from kraft lignin
Licentiatavhandling, 1993

modification

fractionation

depressant

epoxide

kraft lignin

nonionic surfractant

dispersant

adsorption

kaolin

talc

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-659541-0

Mer information

Skapat

2017-10-07