Properties of acetylated solid wood
Licentiatavhandling, 1993

bending strength

acetylation

shear strength

hardness

deformation

wood

adhesive bonding

delamination

stability

pH

Författare

Pia Larsson Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-659547-x

Mer information

Skapat

2017-10-07