Fudgets : graphical user interfaces and I/O in lazy functional languages
Licentiatavhandling, 1993

graphical user interfaces

lazy functional languages

toolkits

Författare

Magnus Carlsson

Institutionen för informationsbehandling

Thomas Hallgren

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

991-658236-x

Mer information

Skapat

2017-10-07