Tools for a calculus of broadcasting systems
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Jenny Petersson

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

91-7032-913-3

Mer information

Skapat

2017-10-07