Determination of cell gases in rigid polyurethane foam
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Magdalena Svanström

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

991-845915-8

Mer information

Skapat

2017-10-08