Some fundamental aspects on superheated steam drying of bark and wood chips
Licentiatavhandling, 1993

equilibrium moisture content

Dent model

organic compounds

drying

wood

superheated steam

bark

Författare

Hans Björk

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-825842-x

Mer information

Skapat

2017-10-07