Modelling of continuously variable split-power transmissions with several modes
Licentiatavhandling, 1993

planetary gear

continously variable transmission

mode shift

power split

epicyclic gear train

CVT

variator

Författare

Per Mattson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

991-808010-8

Mer information

Skapat

2017-10-07