Complete suspension of solid particles in stirred vessels
Licentiatavhandling, 1993

Författare

Claes Sturesson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

991-792304-7