Ramsey's Theorem in type theory
Licentiatavhandling, 1993

Ramsey's theorem

HIgman's lemma

type theory

Författare

Daniel Fridlender

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

991-787298-1

Mer information

Skapat

2017-10-07