On axiomatic design in modular product development
Licentiatavhandling, 1994

design methodology

axiomatic design

concurrent engineering

design for assembly

product models

design for manufacturing

CAD

interfaces

modular product development

modules

Författare

Fredrik Hillström

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Farkostteknik

ISBN

991-847151-4

Mer information

Skapat

2017-10-07