Process management in product development
Licentiatavhandling, 1994

process management

project management

contingency theory

efficiency

sociotechnical

product development

systems theory

organizational learning systems

Författare

Mats A. Lundqvist

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

ISBN

991-865787-1

Mer information

Skapat

2017-10-07