Studium av de dielektriska egenskaperna hos impregnerade porösa material
Licentiatavhandling, 1994

fluid permeability

interface phenomena

brine

dielectric relaxation

permittivity

rock

fluid-solid interface

transport properties of porous media

electric conduction

grain size distribution

Författare

Bo Nettelblad

Fysiska institutionen

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7032-939-7

Mer information

Skapat

2017-10-06