Simple estimation of surface tension of single component fluids and polar fluids with the generalised van der Waals theory
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Shabira Abbas

Institutionen för fysikalisk kemi

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

ISBN

991-883866-3

Mer information

Skapat

2017-10-06