Aspects on dynamics and control of biofuel combustion applied to a circulating fluidized bed boiler
Licentiatavhandling, 1994

circulationg fluidized bed boilers

combustion control

combustion power

biofuel combustion

Författare

Pontus Ryd

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Energiteknik

ISBN

91-7032-979-6

Mer information

Skapat

2017-10-06