Conjugate addition reactions with monoorganocopper compounds/iodotrimethylsilane and the application in [3,3] Claisen rearrangements
Licentiatavhandling, 1994

Författare

Magnus Eriksson

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

991-900963-6

Mer information

Skapat

2017-10-07